Pateicības 9.un 12.klases abiturientiem

Par labām un teicamām sekmēm mācībās:

Mikum Cekulim

Laurim Nāgelim

Par apzinīgu mācību darbu:

Artim Podzigunam

Evelīnai Kalniņai

Armandam Mastiņam

Par piedalīšanos vidusskolēnu jūrniecības konkursā “Enkurs 2017”:

Elīzai Līgai Daunarovičai

Liānai Hanarinai

Mikum Cekulim

Kristeram Mustam

Sandim Dubam

Par aktīvu, radošu darbu skolas pašpārvaldē:

Evelīnai Kalniņai

Montai Korjakinai

Elīzai Līgai Daunarovičai

Mikum Cekulim

Gatim Skaistkalnam

Par atbalstu un iesaistīšanos skolas, klases pasākumos:

Ņikitam Laicānam

Armandam Mastiņam

Laurim Nāgelim

Edgaram Zjukovam

Denisam Vasakovam

Par piedalīšanos “Erasmus+” projekta aktivitātēs “Skolēnu atskaitīšana no skolas: arī viens ir daudz!”:

Mikum Cekulim

Artim Podzigunam

Par palīdzību un atbalstu videomateriālu veidošanā un pasākumu apskaņošanā:

Mikum Cekulim

Par netradicionālu, radošu pieeju skolas un klases pasākumu organizēšanā:

Tomam Gailītim

Skola Kanaviņu kalnā