Burtiņu svētki 1.klasei

Alūksnes novada vidusskolas 1.klases skolēni, viņu vecāki, mācību priekšmetu skolotāji, kā arī pirmās bērnudārza audzinātājas 3.novembra vakarā pulcējās uz tradicionālajiem Burtiņu svētkiem.
Pirmklasnieki bija šim pasākumam cītīgi gatavojušies. Vecāki un ciemiņi varēja vērot, kā, savas vijoles spēlēdami, pa pļavu lēkā draiski sienāzīši. Tad tika dziedāta dziesma ,,Skolas soma", un, skanot zvanam uz skolu, visi 18 sienāzēni pārvērtās par čakliem skolēniem.
Viņi deklamēja dzejoli “Apoga alfabēts”, dziedāja dziesmas par skaitīšanu un kartupeli. Bērni sveica un samīļoja savus vecākus, dāvinot viņiem sava vārda pirmo burtiņu. Koncerts izskanēja ar bērnu dziedāto Renāra Kaupera dziesmu ,,Joka pēc alfabēts".
Bērni un vecāki bija padomājuši par ziediem savām bērnudārza audzinātājām. Savukārt viņas sveica savus bijušos audzēkņus ar nelielām dāvaniņām un laba vēlējumiem.
Visas audzinātājas atzina, ka bērni šo divu mēnešu laikā ir kļuvuši lielāki un prātīgāki, kā arī daudz ko iemācījušies. Skolas direktore Ilze Līviņa izsniedza mazajiem pirmklasniekiem viņu pirmo skolas dokumentu - skolēna apliecību.
Pasākuma noslēgumā visus gaidīja cienasts, kuru baudot varēja kavēties patīkamās sarunās un nofotografēties fotostūrītī.

Skola Kanaviņu kalnā