Sociālās aprūpes centrā „Alūksne’’ koncertu sniedz Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskās draudzes ansamblis.

4. janvārī īsi pirms Zvaigznes dienas( 6. Janvāris) aprūpes centrā ar koncertu viesojās mīļi ciemiņi no Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskās draudzes ansamblis ar savu vadītāju Aivu Zaķi.

Koncertu sniedza septiņas dalībnieces Maruta Jakovļeva, Gaida Svārupe, Līvija Karro, Zita Uzkļiņģe, Dzintra Ozoliņa( ansambļa menedžere), Arita Lakstīgala, Alda Kalekaure

Viņu izpildījumā skanēja divpadsmit dziesmas: Ir kluss šis laiks, Nāc pie Kristus, Ziemassvētku vakarā, Nakti bira zelta rasa, Ziemassvētku stāsts, Mirdz laukos sniegs, Šovakar, Ja sirds ir aizdegusies,, Dievs, lai spīd Tava gaisma pasaulē, Jaunais bauslis, Eņģelis. Katru dziesmu ievadīja kristīga rakstura dzejolis, kurus lasīja pašas dalībnieces-L. Karro, Z. Uzkliņģe, Dz. Ozoliņa, A. Lakstīgala, A. Kalekaure, A. Zaķe.

Pēc koncerta visi vienojās kopīgā lūgšanā ,,Mūsu Tēvs’’.

Centra direktore pateicās par dziesmām, kuras ienesa mieru dvēselei un aicināja braukt atkal.

Paldies koncerta dalībniecēm un viņu vadītājai. Lai Ziemassvētku prieks ienes mieru un gaismu ikkatra sirdī.

Uz jaunu tikšanos!

Senioriem