SAC ,,Alūksne’’ klientus iepriecina ansamblis ,,Dziesmas mūžs’’ no Apes

Šodien 5. jūlijā pie mums pirmo reizi ar koncertu viesojās Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis ,,Dziesmas mūžs’’ ar savu vadītāju Sandru Oto.

Piecas atraktīvas dalībnieces-Anna Orlova, Dzintra Ozoliņa, Valija Āboliņa, Diāna Liepiņa, Gaida Svārupe, kādām dziesmām piebiedrojās arī pati Sandra, nodziedāja dziesmas-Ja sirds ir aizdegusies, Saule savu pūru veda, Mazs cinītis, Pie foto, Dziesma par uzticību, Mans prieks ir manas puķes, Dzirkstīte mūsos, Ar dancīti piecēlos, dziesmu popūrijs – bungas sita Sandra, bet akordeonu spēlēja Diana, bet Anna, Dzintra, Valija, Gaida dziedāja. Kā pēdēja izskanēja Paldies, ka mums tu esi!

Piebilstams, ka dziesmas mijās ar Annas Orlovas izjusti deklamēto dzeju.

Starp klientiem bija arī paziņas no dziedātāju puses un pēc koncerta vēl notika sirsnīga tikšanās. Mājinieki bija ļoti apmierināti ar sniegumu un piekrita centra direktorei Rasmai Muceniecei, ka jā brauc biežāk.

Paldies dalībniecēm un viņu vadītājai.

Senioriem