Jāņu dienas ieskaņa sociālās aprūpes centrā,, Alūksne’’

22. jūnijā sociālās aprūpes centrā ,,Alūksne’’ saules pielietajā pagalmā rīta pusē ielīgoja Jāņus. Jāņu noskaņu palīdzēja uzturēt Ziemeru folkloras kopa. Bija ieradušies arī Jāņa bērni- pārstāvji no Alūksnes invalīdu biedrības un Alūksnes pensionāru apvienības ,,Sudrabs’’.

Pirms pasākuma apsveikuma vārdus teica centra direktore Rasma Muceniece.

Kā jau tādā dienā netrūka siera, speķa pīrāgi, slāpju dzesināšanai- kvass. Jautrībai netrūka arī danči. Lai svētība nāktu visā mājā, tika izstaigātas visas istabas. Piebilstams, ka centrā ir trīs Jāņi: Jānis Bluķis, Jānis Sināts un Jānis Kaulakans. Viņiem tika pa ozola vaiņagam.

Paldies visiem centra darbiniekiem ,sevišķi virtuves , kuras parūpējās,lai galdā netrūktu cienasta.

Lai Jāņa gaisma nestu svētību tālākajam darba cēlienam!

Lustīgu līgošanu!

Senioriem