Rekonstruēs Gaujienas tautas nama jumtu

Lai rekonstruētu Gaujienas tautas nama jumtu, Apes novada dome valsts kasē ņems 393 000 eiro aizņēmumu. “Summa priekš mūsu novada nav maza. Iepriekšējais domes sasaukums lēma, ka jumts ir jāatjauno, jo ir izveidojusies avārijas situācija, un, neko nedarot, ēka varētu aiziet postā. Iepirkums ir noslēdzies, un pieteikumu iesniegušas divas firmas. Tā kā tas ir valsts arhitektūras piemineklis, lai veiktu rekonstrukcijas darbus, ir nepieciešami speciāli sertifikāti. Acīmredzot ne visām firmām tādi ir,” skaidroja domes priekšsēdētājs Jānis Liberts. Paredzēts veikt vairākus darbus: salabot starpstāvu pārsegumu, nesošo konstrukciju, uzlikt jaunu jumtu, jaunas skursteņu spices, sakārtot augšējos bēniņu logus un atrisināt ūdens novades jautājumu.

Vietējās ziņas