Talko Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni 1

Apes novada mājaslapā informēts, ka D.Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni Lielās talkas ietvaros palīdzēja labiekārtot skolas apkārtni - sakopa skolas un Raganu klinšu apkārtni. Pie skolas iestādīja 80 spireju krūmus, bet Zaļajā klasē - 30 krūmus.

Komentāri 1

Skolu ziņas