Alūksnes tiesnešus pārceļ darbā Vidzemes rajona tiesā

Saskaņā ar pirmās instances tiesu teritoriālo reformu 2018.gada 15.februārī tiks reorganizēta Alūksnes rajona tiesa, Cēsu rajona tiesa, Gulbenes rajona tiesa, Limbažu rajona tiesa, Madonas rajona tiesa un Valkas rajona tiesa un to sastāvā ietilpstošās zemesgrāmatu nodaļas, pievienojot tās Valmieras tiesai un attiecīgi tās sastāvā esošajai zemesgrāmatu nodaļai un mainot tiesas nosaukumu – Valmieras rajona tiesa un attiecīgi – Valmieras rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa, informē Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece.

Pārceltas tiek Alūksnes rajona tiesas tiesneses Iveta Puriņa, Sanita Vilciņa un Antra Strupule. Tāpat uz Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļu pārcelta zemesgrāmatu nodaļu tiesnese Ingrīda Brūvere.

Ņemot vērā Vidzemes tiesu apgabala tiesu reorganizāciju, Tieslietu padome noteica tiesnešu skaitu rajona (pilsētu) tiesās un to sastāvā ietilpstošajās zemesgrāmatu nodaļās no 2018.gada 15.februāra.

Vidzemes rajona tiesā noteiktais tiesnešu skaits ir 32, tās zemesgrāmatu nodaļā 10 tiesneši.

Pavisam Latvijā pirmās instances tiesās ir 405 tiesneši – 328 tiesneši rajona (pilsētu) tiesās un 77 tiesneši to zemesgrāmatu nodaļās.

Vietējās ziņas