Aicina iedzīvotājus sakārtot īpašumus Lielajā Talkā un ikdienā

Jau ierasts, ka aprīlis visā Latvijā ir spodrības un Lielās Talkas mēnesis. Šogad talka norisināsies 23. aprīlī ar vadmotīvu “Latvijai būt zaļai!”.

Alūksnes novada pašvaldība aicina Alūksnes pilsētas un pagastu iedzīvotājus savu īpašumu sakopšanai un uzturēšanai kārtībā uzmanību veltīt regulāri. "Tūrisms ir viena no Alūksnes novada prioritātēm un pašvaldība veltī īpaši lielu uzmanību, lai attīstītu  un pilnveidotu gan tūrisma piedāvājumu Alūksnē, gan rīkotu plašus kultūras un sporta pasākumus, tādējādi piesaistot arvien vairāk viesu pilsētai un novadam, kas sniedz ekonomisku labumu novada uzņēmējiem. Uzņemot pilsētā arvien vairāk ciemiņu, ir svarīgi, lai pilsētvide būtu sakopta, un to veido ne tikai publiskās teritorijas, bet arī katrs namīpašnieks ar savu īpašumu sakoptību, tādēļ aicinām šopavasar visus iedzīvotājus pievērst uzmanību savām teritorijām un parūpēties par tām – sakārtot ne tikai pagalmus, bet arī sētas, šķūņus un ēku fasādes," aicina Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis.Tos, kas vēlas sakopt ne tikai savus īpašumus, bet arī kādu stūrīti Latvijas, pašvaldība aicina piedalīties Lielajā Talkā. Ikvienam ir iespēja vai nu pašiem mājas lapā www.talkas.lv reģistrēt kādu vietu, ko plānojat talkas dienā sakopt, vai arī pievienoties kādai no minētajā lapā jau reģistrētajām talku vietām, sazinoties ar konkrētās talkas atbildīgo personu.

Talku vietas www.talkas.lv jāreģistrē līdz 21. aprīlim, pirms tam sazinoties ar novada talkas koordinatoru, kas Alūksnes novadā ir pašvaldības ainavu arhitekte Laura Mazule, tālrunis 22028275, epasts laura.mazule@aluksne.lv.

Apes pilsētā tiek plānoti darbi visas pilsētas sakopšanā, estrādes teritorijas, dižvītola apkārtnes sakopšanā, “Jaunrozes” apkārtnes sakopšanā, talkotājiem aicinām griezties pie Anitas Harju, tālrunis: 29396450. Gaujienas pagastā tiek plānots sakopt Gaujienas vidusskolas, muzeja „Anniņas” un muižas ansambļa parka teritoriju, Gaujienas pagastā atbildīgais par talkas norisi ir Dominiks Grizāns, tālrunis: 29295288. Trapenes pagastā tiks pilnveidota Trapenes pamatskolas pieguļošā teritorija, gatavojoties skolas 85 gadu jubilejai, Trapenes pagastā atbildīgie par talkas norisi ir Irisa Popoviča, tālrunis 22026034, Antis Maltenieks, tālrunis 29939921. Virešu pagastā tiek plānots sakopt sporta laukumu un estrādes teritoriju Vidagā, atbildīgais par talkas norisi Virešu pagastā ir Gundars Pihlis, tālrunis 29360499.

Jau šobrīd www.talkas.lv ir ievietota informācija par vairākām talku vietām novada teritorijā. Aicinām novada iedzīvotājus sekot līdzi informācijai šajā mājas lapā vai arī pagastos pie informācijas stendiem un izvēlēties sev tuvāko vai vēlamāko talkas vietu.

Vietējās ziņas