Mārkalnes pagastā pieklīdis suns

Alūksnes novada Mārkalnes pagastā (starp Pededzi un Mārkalni) pieklīdis suņuks. Saimniek, atsaucies! Tel.29477535

Palīdzēsim ķepaiņiem!