Laikraksts "Alūksnes Ziņas"

Adrese: Lielā Ezera iela 5, Alūksne, LV-4301
E-pasts: info@aluksniesiem.lv

Redakcija

Līga Vīksna Galvenā redaktore     64307021     
liga.viksna@aluksneszinas.lv

Agita Bērziņa Portāla redaktore     64307021
agita.berzina@aluksneszinas.lv

Diāna Lozko Žurnāliste
    64307021
diana.lozko@aluksneszinas.lv

Mārīte Dzene Žurnāliste  
    64474829
marite.dzene@aluksneszinas.lv

Didzis Bauers Datormaketētājs     64307020
didzis.bauers@aluksneszinas.lv

Loreta Jargane Mārketinga projektu vadītāja     64307021
loreta.jargane@aluksneszinas.lv
Reklāmas nodaļa

Vēsma Celma Reklāmas projektu vadītāja     64307020
vesma.celma@aluksneszinas.lv