Vai vienmēr pašvaldības uzņēmumus ir jākūda, lai sāktu darīt savu darbu

Runa iet par Ievu ielu, kuras ceļa nomales nav ne reizi šovasar pļautas, iela vienās bedrēs un ielas malā atrodas augstsprieguma līnija, kuras drošība ir apšaubāma...