Ceturtajai daļai sēklu ir pazemināta dīgtspēja 1

Lai uzzinātu, vai sēklas ir derīgas sējai, svarīgi ir veikt labību, lopbarības augu un citu kultūraugu sēklu analīzes. Sēklu novērtēšanu Vidzemē veic Valsts augu aizsardzības dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Valmieras laboratorija.

“Sēklu novērtēšanas rezultātus laboratorija izsniedz trīs dienu laikā pēc analīžu pabeigšanas. Tos nosūta pa pastu vai arī klients var dokumentus saņemt, ierodoties pēc tiem laboratorijā,” informē reģionālās nodaļas vadītājas vietniece Ingrīda Meldere.  Sēklu dīgtspēja šogad ir dažāda. Pārsvarā tā ir laba, pārsniedzot sertificētas sēklas noteiktos rādītājus (labībām 85 %), bet ceturtā daļa no pārbaudītajiem paraugiem ir ar pazeminātu dīgtspēju (tā ir no 55 % - 80 %). “Visvairāk cietuši ir griķi un sarkanais āboliņš, jo šīs kultūras cieta no nelabvēlīgiem laika apstākļiem sēklu nogatavošanās un novākšanas laikā. Bija pat tādi lauki, kurus nevarēja novākt. Ir pārbaudītas arī tādas tādas sēklu partijas, kuru dīgtspēja ir 0 vai tikai daži procenti,” secina I.Meldere.  Atsevišķām saimniecībām šoziem kartupeļi ir cietuši no aukstuma. Tas nozīmē, ka būs jāiegādājas jauna kartupeļu sēkla. Pašlaik kartupeļu sēklaudzētāji ir aktīvi uzsākuši kartupeļu šķirošanu un sertificēšanu. Pircējiem der atcerēties Ministru kabineta noteikumos minēto, ja sēklas iegādātas bez kvalitāti apliecinoša sertifikāta un etiķetes vai arī pircējs nav ievērojis noteiktos uzglabāšanas, pirmssējas apstrādes vai saiņošanas prasības, viņš zaudē tiesības izvirzīt pretenzijas pret sēklu tirgotāju.Šogad ir atkal atbalsts no valsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai. Atbalsta mērķis ir palielināt labības, kartupeļu, eļļas un šķiedraugu kvalitatīvu sēklu sagatavošanu un izmantošanu. Bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kuri vēlēsies saņemt atļauju konvencionālās sēklas (sēklu maisījumu) un veģetatīvā pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ir jābūt uzmanīgiem, jo dažām sugām ir mainījušies termiņi iesnieguma iesniegšanai. Saglabājusies iepriekšējo gadu kārtība par vispārējo atļauju dārzeņiem, lopbarības bietēm, garšaugiem, ārstniecības un dekoratīviem augiem. Sugu saraksts vispārējai atļaujai pieejams dienesta mājas lapā “www.vaad.gov.lv”.

Komentāri 1

Dzive laukos