Leļļu teātra izrādi pieaugušajiem “Raibā dzīvīte”

20. oktobrī 12.00 Alsviķu kultūras namā Apes novada senioru radošā apvienība “Lapsenes” ar leļļu teātra izrādi pieaugušajiem “Raibā dzīvīte”.

Teātra izrādes