Baltinavas teātra “Palādas” izrāde “Ontans i saime”

14. janvārī 13.00 Māriņkalna tautas namā Baltinavas teātra “Palādas” izrāde “Ontans i saime” (jaunākā 9. daļa).

Teātra izrādes