Lāčplēša dienai veltīts pasākums Trapenē

11.novembrī Trapenes kultūras namā notiks Lāčplēša dienai veltīts pasākums.
- plkst. 14:00 Latvijas NBS prezentācija par NBS Sauszemes spēku mehanizētu kājnieku brigādi;
- plkst. 15:00 ieroču un ekipējuma displejs (gan lieliem, gan maziem būs iespēja iepazīt ieročus un uzdot dažādus jautājumus karavīriem);
- plkst. 17:00 Lāčplēša dienai veltīts Lāpu gājiens no Trapenes k/n un piemiņas brīdis pie Trapenes pagasta pārvaldes ēkas

Piemiņas pasākumi