Spēļu diena

23.08. 2017. Spēļu diena “Esi gudrs!” (bērnu literatūras nodaļā).

Citi pasākumi