Radošā darbnīca "“Ziemassvētku sajūtu rotas”"

8. decembrī 10.00 Kolberģa tautas namā senioriem un PII “Pūcīte” bērniem organizēta radošā darbnīca sadarbībā ar Bejas novadpētniecības centra vadītāju Jolantu Baldiņu “Ziemassvētku sajūtu rotas”.

Citi pasākumi