Nodarbība - šķelto klūdziņu pinumi kopā ar Daci Brūniņu

10. februārī 12.00 Bejas novadpētniecības centra Seno amatu darbnīcā cikla “Labs amatnieks latviešos arvien ticis godāts un cienīts” 2. nodarbība  - šķelto klūdziņu pinumi kopā ar Daci Brūniņu.

Citi pasākumi