Abonēšanas akcijas noteikumi

20161025-1105-az-logo.jpg                   

    

Rīgā, 2016. gada 6.decembrī.

SIA „Reģionu Mediji“ organizētās 2017. gada abonēšanas akcijas „Abonē laikrakstu "Alūksnes Ziņas" un laimē“ noteikumi

1. Loterijas organizators

SIA „Reģionu Mediji“, reģistrācijas Nr. 50103305231, juridiskā adrese: Andrejostas iela 2, Rīga, LV-1045.

2. Loterijas norises vieta

Alūksnes novads

Lai piedalītos izlozē, laikrakstu iespējams abonēt laikraksta „Alūksnes Ziņas“redakcijā Alūksnē, Lielā Ezera ielā 5, vai jebkurā VAS “Latvijas Pasts” nodaļā, vai internetvietnē “abone.lv”

3. Loterijas norises laiks

Loterijas sākuma datums: 2016. gada 15. decembris, loterijas beigu datums: 2017. gada 16. janvāris.

4. Laimestu fonds

4.1.Kopīgajā laimestu fondā ir 84 balvas

  • 60 pudeles A/s “Piebalgas alus”, bezalkoholisks dzēriens “Tējas sēne”

  • 2 gab. Alūksnes kultūras centrs, dāvanu karte (katra 20 EUR vērtībā),

  • 1 gab. SIA “Rehabilitācijas centrs Līgatne” 5 dienu rehabilitācijas kurss (148,85 EUR vērtībā),

  • 1 gab. SIA “Rehabilitācijas centrs Līgatne” dāvanu karte (70 EUR vērtībā)

  • 20 gab. SIA “Izdevniecība Dienas Žurnāli” žurnāla abonements 3 (trīs) mēnešiem

4.2. Balvu fonda kopējā vērtība: 494.35 EUR

4.3. Laimesta ieguvējam tiek piešķirta viena no 84 balvām:

  • abonējot laikrakstu „Alūksnes Ziņas“uz 12 (divpadsmit) mēnešiem līdz 16. janvārim: balva – 5 dienu apmaksāta rehabilitācijas kūre SIA “Rehabilitācijas centrs Līgatne”;

  • abonējot laikrakstu „Alūksnes Ziņas“ vismaz uz 6 (sešiem) mēnešiem līdz 16. janvārim: balva – SIA “Rehabilitācijas centrs Līgatne” dāvanu karte;

  • abonējot laikrakstu „Alūksnes Ziņas“vismaz uz 3 (trim) mēnešiem no līdz 2017.gada 16.janvārim: balvas “Piebalgas alus”, bezalkoholisks dzēriens “Tējas sēne”, Alūksnes kultūras centrs - Dāvanu kartes, SIA “Izdevniecība Dienas Žurnāli” žurnāla abonements 3 mēnešiem

4.4. SIA „Reģionu mediji“ garantē, ka balvas ieguvējs saņems balvā katrs vienu no 122 balvām, kas minētas 4.3. punktā

4.5. Akcijas dalībnieku izredzes laimēt:

  • galveno balvu 1: 800 (tikai 12 mēnešu abonenti)

  • otru galveno balvu 1:800 (tikai 6 mēnešu abonenti)

- pārējās balvas 1: 10

5. Akcijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi

5.1. Akcijas mehānisms

5.1.1. Abonē laikrakstu "Alūksnes Ziņas" 2016. gadam vismaz uz 3 (trim), 6 (sešiem) vai 12 (divpadsmit) mēnešiem līdz 2017.gada 16. janvārim.

5.1.2. Laikrakstu iespējams abonēt laikraksta redakcijā Alūksnē, Lielā Ezera ielā 5, jebkurā VAS „Latvijas Pasts“ nodaļā.

5.1.3. Samaksā abonementa rēķinu līdz 2017. gada 16. janvārim.

5.1.4.Lai piedalītos akcijas izlozē, akcijas dalībniekam jāizpilda visi 5.1.1., 5.1.2. un 5.1.3. punktā minētie nosacījumi. Ja minētie nosacījumi netiek izpildīti, tad akcijas dalībnieks izlozē nepiedalās.

5.2. Sagatavošanās izlozei un izlozes norise

5.2.1.Pēc 2017. gada 16. janvāra SIA „Reģionu Mediji” Klientu serviss apkopos un pārbaudīs datus par noformētajiem un apmaksātajiem abonementiem.

5.2.2.Informācija par visiem abonementiem, kas noformēti atbilstoši 5.1.1. punktā norādītajiem noteikumiem, tiks apkopota Microsoft Office Excell failā.

5.2.3.Balvas tiks izlozētas laikraksta "Alūksnes Ziņas" redakcijā (Alūksnē, Lielā Ezera ielā 5, Latvijā) 2017. gada 26. janvārī. plkst. 12.00.

5.3. Akcijas uzvarētāju apzināšana un balvu izsniegšana

5.3.1. Akcijas loterijas uzvarētāju vārdi un uzvārdi tiks publicēti laikrakstā „Alūksnes Ziņas“un portālā www.aluksniesiem.lv 2017. gada 27. janvārī.

5.3.2. Laimestus varēs saņemt laikraksta "Alūksnes Ziņas" redakcijā Alūksnē, Lielā Ezera ielā 5 līdz 2017. gada 10. februārim, uzrādot personas apliecinošu dokumentu.

5.3.3. Laimējušām personām SIA“Reģionu Mediji“ izsniegs katram pa vienai balvai, kuras aprakstītas 4.3. punktā.

5.3.4.SIA „Reģionu Mediji“garantē, ka akcijā laimējušās personas saņems akcijā paredzēto balvu.

5.3.5. Papildu izmaksas akcijas loterijas dalībniekiem nebūs.

5.4. SIA „Reģionu Mediji“darbinieki šajā rīkotajā akcijā nedrīkst piedalīties. Ja tiek konstatēts, ka akcijā piedalījušies iepriekš minētie darbinieki, tad balvu ieguvēji tiek pārlozēti IAUI inspektora klātbūtnē izlozes dienā.

5.5. Pretenziju gadījumā akcijas dalībnieks var vērsties SIA „Reģionu Mediji“ Rīgā, Andrejostas iela 2, līdz 2017. gada 10. februārim. Pretenzijas tiks izskatītas to saņemšanas kārtībā vienas nedēļas laikā no to saņemšanas brīža.

5.6. Ar abonēšanas izlozes noteikumiem var iepazīties laikraksta "Alūksnes Ziņas" redakcijā un portālā www.aluksniesiem.lv.